จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2560

    ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศปี 2561 วิทยาลัยนานาชาติ

   ผู้ประกาศข่าว ลัคน์ษภรณ์ ภู่ทิม

 

ตามเอกสารแนบ

http://calendar.buu.ac.th/document/1498637671.pdf

 
Calendar