จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2560

    ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกจ้างเหมาทำความสะอาดปี 2561 วิทยาลัยนานาชาติ

   ผู้ประกาศข่าว ลัคน์ษภรณ์ ภู่ทิม

ตามเอกสารแนบ

 

http://calendar.buu.ac.th/document/1498637550.pdf

 
Calendar