จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2560

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคาอ้างอิง การจัดซื้อ โต๊ะ ตู้ ชุดล้าง ชั้นวาง เก้าอี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อ โต๊ะ ตู้ ชุดล้าง ชั้นวาง เก้าอี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังเอกสารแนบ
Calendar