จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2560

    งานจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

   ผู้ประกาศข่าว วิทวัส เพ็ญภู่

 

 

เอกสารดังแนบ
Calendar