จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2560

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ยางปูพื้นแบบเรียบและยางปูพื้นแบบลาย

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา จารุธัมโม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง  ยางปูพื้นแบบเรียบและยางปูพื้นแบบลาย

 

เอกสารแนบ
Calendar