จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2560

    งานจ้างเหมาบริการเดินระบบสาย Lan ภายใน ชั้น 4 อาคารสมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

   ผู้ประกาศข่าว ปิยรัตน์ เนตรสงคราม

http://calendar.buu.ac.th/document/1438599841.pdf
Calendar