จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2560

    ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

   ผู้ประกาศข่าว สุดาพิม สาระกุล

 

ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทรับทำประกันอุบัติเหตุนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายละเอียด
Calendar