จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2559

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว วิภาวดี ประเสริฐศรี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจติดต่อขอเช่าซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 20,000 ได้ที่ห้องสำนักงานการเงินเเละพัสดุ ชั้น 1 อาคารเทียนทอง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 14-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ตั้งเเต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.buu.ac.th

หรือสอบถามได้ที่ 037 261 559 ต่อ 1109

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่
Calendar