จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2559

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตกลงราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ต.ค. 59 - ก.ย. 60

   ผู้ประกาศข่าว นวลพร ก่อเกียรติวนิช

http://calendar.buu.ac.th/document/1477909551.pdf
Calendar