รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2566

    ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานตามภารกิจ

   ผู้ประกาศข่าว เสาวนีย์ ลิ้มประไพ

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นพนักงานตามภารกิจ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

             ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นพนักงานตามภารกิจ จำนวน ๑ อัตรา  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดและขาย
 
     โดยมีรายละเอียดดังนี้   ประกาศผลการคัดเลือก
Calendar