รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2566

    เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าทํางานเป็นลูกจ้างโครงการวิจัย โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา UBI

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าทํางานเป็นลูกจ้างโครงการวิจัย
"โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)"

สมัครได้ตั้งเเต่วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ถึงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566 


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://research.buu.ac.th/web2019/file/0786-66.pdf

 

แบบฟอร์ม http://research.buu.ac.th/web2019/file/form271264.pdf
ใบติดที่นั่งสอบ http://research.buu.ac.th/web2019/file/160266-1.pdf


สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธาฤดี นิธิศบุณยกร
โทร. 0 3810 2968 หรือ 09 8365 5932
Calendar