รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2566

    คณะเทคโนโลยีทางทะเล เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ ด้านชีววิทยา

   ผู้ประกาศข่าว ปาริฉัตร ฉิมพลี

     ด้วยคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ จำนวน ๑ อัตรา เลขที่ตำแหน่ง ๓๑๗-๒๕๔๘ ตำแหน่งอาจารย์ 
วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

     โดยมีรายละเอียดการเปิดรับสมัครงาน ดังนี้ 
     ---> ประกาศรับสมัครงาน   
     ---> ใบสมัครงาน

     หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๔
ในวันและเวลาราชการ
Calendar