รับสมัครงาน

เมษายน 2566

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 1352-2562

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 1352-2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ใบสมัครคัดเลือก

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่  18 เมษายน 2566 - 18 ตุลาคม 2566ภายในวันและเวลาราชการ

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3810 2731 ในวันและเวลาทำการ
Calendar