รับสมัครงาน

มีนาคม 2566

    คณะวิทยาศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

   ผู้ประกาศข่าว กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
Calendar