รับสมัครงาน

มีนาคม 2566

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานคณบดี

   ผู้ประกาศข่าว กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์  สังกัดสำนักงานคณบดี 
Calendar