รับสมัครงาน

มีนาคม 2566

    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว สุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 เมษายน พ.ศ.2566 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3810-2369 ต่อ 108 ในวันเวลาราชการ

 

รายละเอียดการรับสมัคร
Calendar