รับสมัครงาน

มีนาคม 2566

    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาค ก. ครั้งที่ ๑-๒๕๖๖

   ผู้ประกาศข่าว อิทธิวัฒน์ คำสีม่วง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ภาค ก.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
Calendar