รับสมัครงาน

มกราคม 2566

    คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาเวชศาสตร์ป้องกันและเวชศาสตร์ครอบครัว จำนวน ๑ อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว ฐณัฏนันท์ วิริยกิจจา

http://calendar.buu.ac.th/document/1674784067.pdf

http://calendar.buu.ac.th/document/1674783370.pdf
Calendar