รับสมัครงาน

มกราคม 2566

    คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาจิตเวชศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว ฐณัฏนันท์ วิริยกิจจา

http://calendar.buu.ac.th/document/1674783766.pdf

http://calendar.buu.ac.th/document/1674783370.pdf
Calendar