รับสมัครงาน

มกราคม 2566

    ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นพนักงานตามภารกิจ

   ผู้ประกาศข่าว วรรธนะ คงโต

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ได้รับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นพนักงานตามภารกิจ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

             ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นพนักงานตามภารกิจ จำนวน ๑ อัตรา  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคลและพัสดุ
 
     โดยมีรายละเอียดดังนี้   ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคลและพัสดุ
Calendar