รับสมัครงาน

มกราคม 2566

    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว อิทธิวัฒน์ คำสีม่วง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
Calendar