รับสมัครงาน

มกราคม 2566

    สถาบันภาษา รับสมัครอาจารย์ ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล จำนวน 1 อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว อุษา เรืองเถาะ

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 1213-2559 สังกัดสำนักงานการศึกษา สถาบันภาษา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทางด้านสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาภาษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น ภาษาจีน ณี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://li.buu.ac.th/detail.html#/4;69Calendar