รับสมัครงาน

ธันวาคม 2565

    คณะอัญมณีรับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านบริหารธุรกิจ

   ผู้ประกาศข่าว สวรรยา สีหะวงศ์

คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตจันทบุรี
 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานการศึกษา คณะอัญมณี จำนวน ๑ อัตรา เลขที่ตำแหน่ง ๓๑๙-๒๕๔๘
 
 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านบริหารธุรกิจ
 
 
๐รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
 
รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3FD6BvcCalendar