รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 2565

    กองบริหารการศึกษา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดกองบริหารการศึกษา

   ผู้ประกาศข่าว บุรินทร์ เหล่าศรี

กองบริหารการศึกษา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรับโอนย้ายมาสังกัดกองบริหารการศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขที่ตำแหน่ง ๙๕๕๕ จำนวน ๑ อัตรา

 

ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัคร คลิกที่นี่
Calendar