รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 2565

    สำนักงานหอพักนิสิต ฝ่ายอำนวยการ รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน ๒ อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว สุดาพิม สาระกุล

 

สำนักงานหอพักนิสิต ฝ่ายอำนวยการ กองกิจการนิสิต

รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน ๒ อัตรา

รายละเอียด
Calendar