รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 2565

    ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามภารกิจ

   ผู้ประกาศข่าว วรรธนะ คงโต

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามภารกิจ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

             ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามภารกิจ จำนวน ๑ อัตรา  ตำแหน่ง แม่บ้าน
 
     โดยมีรายละเอียดดังนี้  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามภารกิจ
Calendar