รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 2565

    ศูนย์จีนศึกษา ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อ ย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดศูนย์จีนศึกษา สำนักงานอธิการบดี

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

ศูนย์จีนศึกษา ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อ ย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดศูนย์จีนศึกษา สำนักงานอธิการบดี 

=== > > คลิกเพื่อดูประกาศ < <===
Calendar