รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 2565

    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว สุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

- สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น. โดยสมัครได้ 3 ช่องทางดังนี้

    1. สมัครได้ด้วยตนเอง ณ ชั้น 2 ห้อง 203 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันและเวลาราชการ และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครด้วยเงินสด

    2. สมัครทางไปรษณีย์ ต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครและหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ก่อนเวลา 16.30 น.

    3. สมัครผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งหลักฐานการสมัคร และหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครให้ครบถ้วนมายัง e-mail : hrpollow@go.buu.ac.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ก่อนเวลา 16.30 น.

- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคคล คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โทร 0-3810-2369 ต่อ 108 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดการรับสมัคร
Calendar