รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 2565

    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน เป็นลูกจ้างโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

   ผู้ประกาศข่าว คมสันต์ เอี่ยมวิไล

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
เป็นลูกจ้างโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ "โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา" 
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 30 พฤศจิกายน 2565
คุณสมบัติเบื้องต้น
มีความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ สามารถถ่ายภาพ ตัดต่อวีดีโอได้ในเบื้องต้น
มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานสื่อสิ่งพิมพ์ การทำคอนเท้นต์ในสื่อต่างๆ 

รายละเอียดคุณสมบัติ http://research.buu.ac.th/web2019/file/1161-2565.pdf

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร http://research.buu.ac.th/web2019/file/form271264.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธาฤดี นิธิศบุณยกร (เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป) โทร. 038-102968 ในวันและเวลาทำการ

 
Calendar