รับสมัครงาน

ตุลาคม 2565

    คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว ฐณัฏนันท์ วิริยกิจจา

http://calendar.buu.ac.th/document/1667208883.pdf
Calendar