รับสมัครงาน

ตุลาคม 2565

    คณะเทคโนโลยีทางทะเล รับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ด้านชีววิทยา หรือที่เกี่ยวข้อง

   ผู้ประกาศข่าว ปาริฉัตร ฉิมพลี

     ด้วยคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๓๑๗-๒๕๔๘

     วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

     โดยมีรายละเอียดการเปิดรับสมัครคัดเลือก ดังนี้ ---> ประกาศรับสมัครงาน  ---> ใบสมัคร
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๔ 

ในวันและเวลาทำการ
Calendar