รับสมัครงาน

ตุลาคม 2565

    ประกาศขยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 820-2553 สังกัดสำนักงานการศึกษา

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศขยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 820-2553 สังกัดสำนักงานการศึกษา

เอกสารเพิ่มเติม

ใบสมัครคัดเลือก

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 20 มกราคม พ.ศ. 2566 ภายในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3810 2731 ในวันและเวลาทำการ

 
Calendar