รับสมัครงาน

ตุลาคม 2565

    ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1352-2562 สังกัดสำนักงานการศึกษา

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1352-2562 สังกัดสำนักงานการศึกษา

เอกสารเพิ่มเติม

ใบสมัครคัดเลือก

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 17 เมษายน พ.ศ. 2566 ภายในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3810 2731 ในวันและเวลาทำการ

 
Calendar