รับสมัครงาน

ตุลาคม 2565

    สถาบันวิทย์ ฯ รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมทาวิทยาสัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 3 อัตรา

สามารถดาวน์โหลดประกาศ ได้ที่

 
Calendar