รับสมัครงาน

ตุลาคม 2565

    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย ภาคความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง ภาค ข.

   ผู้ประกาศข่าว ไวทิน จิตมั่น

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตำแหน่งนักวิจัย  รายละเอียดดังแนบ 

http://calendar.buu.ac.th/document/1664854054.pdf

 

 
Calendar