รับสมัครงาน

ตุลาคม 2565

    ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ๊งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 1455 - 2565 สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านสังคมวิทยา มานุษวิทยา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา การจัดการทางสังคม การจัดการสาธารณะ เทคโนโลยีและสังคม ทั้งนี้ต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา สังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 - 19 มกราคม พ.ศ. 2566 ภายในวันและเวลาราชการ โดยสมัครผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนมายัง e-mail:uraiwans@go.buu.ac.th และให้ชำระเงินค่าสมัครด้วยวิธีการโอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน ทั้งนี้ให้นำเอกสารใบสมัครและหลักฐานการสมัครที่ลงนามรับรองแล้วมายื่นในวันที่สอบคัดเลือก

 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3810 2311 ในวันและเวลาทำการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ website: https://huso.buu.ac.th/job 

 

 

 
Calendar