รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2565

    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว รับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงแรม บริการ การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

   ผู้ประกาศข่าว รสรินทร์ ธงชัย

 

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงแรม บริการ
การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

*มีความเชี่ยวชาญ หรือ ประสบการณ์ด้านการบริหารงานครัวและร้านอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://link.buu.ac.th/news20052565

หรือติดต่อสอบถามที่งานบุคคล คณะฯ เบอร์โทร 038-102397 ต่อ 7619

 
Calendar