รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2565

    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา 


สามารถดูรายละเอียดประกาศได้ที่ 
Calendar