รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2565

    คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์

   ผู้ประกาศข่าว อินทร์เนตร เฉียบแหลม

 

ตามที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 1349-2562 นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

รายละเอียด
Calendar