รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2565

    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ครั้งที่ 3

   ผู้ประกาศข่าว นันทวรรณ บำรุงเอี่ยมปัญญา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ครั้งที่ 3

กำหนดรับสมัคร

ตั้งแต่วัที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ภายในเวลา 16.00 น. โดยสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. สมัครผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนมายัง E-mail : fss.buu@go.buu.ac.th และให้ชำระเงินค่าสมัครด้วยวิธีการโอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่บัญชี 3861004429 พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน

2. จัดส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์ โดยจัดส่งรายละเอียดดังนี้ ส่ง งานบุคคล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131


สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-102060 ในวันและเวลาทำการ

 

**ประกาศรับสมัคร**


**ใบสมัคร**
Calendar