รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2565

    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างโครงการอาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา อาคารมีชัย ฤชุพันธุ์

   ผู้ประกาศข่าว อาทิตย์ ทักษิณบุตร

ด้วยกองอาคารสถานที่  มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างโครงการอาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา (อาคารมีชัย ฤชุพันธุ์) ซึ่งจ้างด้วยเงินรับฝากเงินรายได้ โครงการ  อาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา (อาคารมีชัย ฤชุพันธุ์) สังกัดกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี

จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง คนงานทำความสะอาด

 ดูรายละเอียดได้ที่ http://calendar.buu.ac.th/document/1652150026.pdf

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๓๘๑๐ ๒๑๙๔  ในวันและเวลาทำการ

 

 

 

 
Calendar