รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2565

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาไทย

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ๊งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา เลขที่ตำแหน่ง 1398 - 2563 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ภายในวันและเวลาราชการ

โดยสมัครผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนมายัง

e-mail: uraiwans@go.buu.ac.th และให้ชำระเงินค่าสมัครด้วยวิธีการโอนเงินเข้า

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่บัญชี 386-1-00442-9

พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน

ทั้งนี้ให้นำเอกสารใบสมัครและหลักฐานการสมัครที่ลงนามรับรองแล้วมายื่นในวันที่สอบคัดเลือก

 

คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://huso.buu.ac.th/job/

หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 0-3810 2311 ในวันและเวลาทำการ
Calendar