รับสมัครงาน

เมษายน 2565

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ๊งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก จำนวน 1 อัตรา 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ภายในวันและเวลาราชการ

 

โดยสมัครผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนมายัง

e-mail: uraiwans@go.buu.ac.th และให้ชำระเงินค่าสมัครด้วยวิธีการโอนเงินเข้า

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่บัญชี 386-1-00442-9

พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน

ทั้งนี้ให้นำเอกสารใบสมัครและหลักฐานการสมัครที่ลงนามรับรองแล้วมายื่นในวันที่สอบคัดเลือก

 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://huso.buu.ac.th/job/ 

หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 0-3810 2311 ในวันและเวลาทำการ

 
Calendar