รับสมัครงาน

เมษายน 2565

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา จำนวน 2  ตำแหน่ง

   -รายละเอียด ตำแหน่งที่ 1

   -รายละเอียด ตำแหน่งที่ 2

   -ใบสมัครคัดเลือก

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 ภายในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3810 2731 ในวันและเวลาทำการ
Calendar