รับสมัครงาน

กุมภาพันธ์ 2565

    คณะวิทยาการสารสนเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาโท-เอก

   ผู้ประกาศข่าว สิทธิพงษ์ ฉิมไทย

ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา (วุฒิปริญญาโท -เอก)

สามารถรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ชั้น ๒ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๑๐๓๐๖๑ ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ใบสมัคร.pdf และยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร
Calendar