รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 2564

    ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ๊งเจริญ

ตามประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 364/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 90672 สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยกำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นั้น เนื่องจากไม่มีผู้มาสมัคร จึงขอขบายเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคล ณ ห้อง QS2-208 ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2.สมัครผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนมายัง e-mail:uraiwans@go.buu.ac.th และให้ชำระเงินค่าสมัครด้วยวิธีการโอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน ทั้งนี้ ให้นำเอกสารใบสมัครและหลักฐานการสมัครที่ลงนามรับรองแล้วมายื่นในวันที่สอบคัดเลือก

 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 3810 2311 ในวันและเวลาราชการ

 
Calendar