รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 2564

    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว สุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ครั้งที่ 1/2564

ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.

รายละเอียดการรับสมัคร

ใบสมัคร
Calendar