รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 2564

    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

   ผู้ประกาศข่าว กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบุคคลและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร 

       ให้มารายงานตัวและจัดทำเอกสารฯ ที่งานบุคคล สำนักงานคณบดี ห้อง SD 504 ชั้น 5 อาคารสิรินธร ตั้งแต่วันที่ 8-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ เอกสารตามแนบ
Calendar