รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 2564

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาไทย

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ๊งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาภาษาไทย โดยขยายเวลาประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ภายในวันและเวลาราชการ โดยสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้  

1.สมัครด้วยตนเอง ณ ห้อง QS2-208 ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2.สมัครผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนมายัง e-mail:uraiwans@go.buu.ac.th และให้ชำระเงินค่าสมัครด้วยวิธีการโอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่บัญชี 386-1-00442-9 พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน ทั้งนี้ ให้นำเอกสารใบสมัครและหลักฐานการสมัครที่ลงนามรับรองแล้วมายื่นในวันที่สอบคัดเลือก

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ หรือที่ Website://https://huso.buu.ac.th/job/แบบฟอร์มอื่น ๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://huso.buu.ac.th/job/

สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3810 2311 ในวันและเวลาทำการ 
Calendar