รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 2564

    คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ (วุฒิ ป.เอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือวิชาที่สัมพันธ์กัน) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดูรายละเอียดได้ที่ http://science.buu.ac.th/
Calendar